Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Levélkivonatok

 
 
 
Az Arvisura rovása alatt született levél-kivonatok [...részletek...]
      Te tudod, mit jelent a 2160 év (Világhónap) jelentősége. Ez a 24 Hun Törzsszövetségben egy szent aktust rendszeresített. Alma-Ata térségében, a Szovjetunió-Mongólia-Kína területeinek hatósugarában 1948-1960-1972 között, azaz 24 év munkájával felállították az Élet Templomá-t és a Szövetség-Ládáját rendezték.

Ezen világépület Ataiszból-Nippurba-Karnakba-Ordoszba-Uralbércre-Budára-Altáj-Budára, majd a Tenkes vidékére vándorolt a 2160 éves beszélés jogán.

A Konda melletti barlang aranylemezre rótt rovás-tömegét az új Élet-Kegyhelyre vitték az elárasztás és olajkeresés elől, s erről azt közölték, Alma-Ata térségében egy kőhegység alagútrendszerében biztonságba helyezték.

Az elmúlt nyáron nyelvrokonainktól igen érdekes értesítést kaptam a Magyar Törzsszövetség ismeretlen időszakáról. Ugyanis minden 2160-ik évben fölnyitják a Beavatottak Szövetség-Ládáját és akkor az elhelyezett rovásokat rendezik.

Nálam sok olyan térképszerűség van, amelyik Ataisszal és a későbbi Magyarkával, illetve Madzsarral foglalkozik. Sebestyén László a Magyar Mezőgazdaságtól felhívta rá a figyelmemet, hogy egy Bendeffy nevű nyugdíjas egyetemi tanár, aki az ő könyvét is elsőizben lektorálta, egy nagy terjedelmű könyvben foglalkozott a Magyarka-Magyar-Madzsar nevű romvárosnál végzett ásatásokkal, ahol gróf Zichy is járt. Bendeffy könyvében sok rajz van Magyar város temetőjének ásatásairól, amelyről megjegyzik, hogy sok benne az iráni eredetű vonás. Ez eredeti ataiszi vonás, mivel a tűztiszteleti szokás mindkét népnél megvolt. Az úz nép a Gara-zúgónál lakott a 24 Hun Törzsszövetség egyéb népeivel és a kikötőjük egy Dorozsma nevű tengeri kikötő volt. Amikor a szavárdok elhagyták Ataiszt, sok Gara-zúgó melleti úz jött velük és ezeket nevezték a szavárd-magyarok garaúzoknak, akik szívósan kitartottak a Kaukázus-hegységben való településük mellett, de a kereszténységben grúzoknak nevezték őket. Magyar város lakói Madzsar lerombolása után főként a grúzokba olvadtak be, de a többi rokonnépekhez is jutott belőlük. Ataiszból csupán a mai Hawaii szigetek maradtak meg, amelynek a lakói ma is ott élnek. Ezen törzset régen kanakoknak nevezték. Móric János szójegyzéke 20 kanak szót tartalmazott, amelyik azt jelenti, hogy a kanakok igen kis tömege hagyta el a lakhelyét. (...)

Barcika is említést tett az Ataisz elsüllyedésekor, Kr.e. 5038-ban történt atomrobbanásról, és a szovjet tudósok elismerték, hogy az említett, Hatanah-féle atomrobbanás nukleáris jellegű volt és világűrből érkezhetett a robbanó eszköz.

A három nukleáris robbanószerkezetről Kr.e. 5038-ban már szó volt, mert az egyiket elhozta Buda kőműves fejedelem Sumérba, melyet aztán Hatanah robbantott fel a Tunguszkán, a másodikat agarauzok robbantották fel Ataisz elsüllyedésekor, a harmadikat pedig Kuszkó vitte magával és ez aztán a Béla törzs tulajdonában ment át, de még nem robbantották fel, most Peruban van, biztonságos helyen.

A jelenlegi Élet Templomában úgy tudják, hogy az Égiek sok esetben vissza tudtak menni, de a Föld mágneses erőinek megváltozása, vagy egyéb okok miatt nem mindig a kiinduló helyükre. Így aztán az ittmaradottak keveredtek a Föld lakóival. Az égiek magasabb műveltségénél fogva, ezeken a helyeken az emberiség fejlődése gyorsabb volt. Jugravah szerint innen ered a négy vércsoport is. A beavatottak szerint minden tízmillió ember között akad egy beavatott, akik az óm-jelről ismerik fel egymást. Mikor Ataisz elsüllyedt, az eddig tárgyaltak szerint atombombát robbantottak. Ugyancsak a bevatottak robbantottak atombombát 1908. június 30-án Tunguzban, mert az ortodox papság vízbe terelte a tunguzokat és locsolókannákkal keresztelték meg a sámánokat görögkeleti hitre. Közben a kispap kíséret kirabolta az otthoniakat. A pátriárka azt hozta fel mentségül: "Könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyországba." Erre válaszul az elaggott fősámán Tagilka aranyasszonnyal együtt felrobantotta magát. Ezen kívül van még Peruban egy harmadik atombomba, de a Béla törzs emberei tiltakoznak a felrobbantása ellen. Kár, hogy Móric János elhallgatott, mert lehet, hogy nyomra vezetett volna bennünket a beavatottak titkait illetően. Egyes tudósok elismerték, hogy Tunguzban nukleáris robbanás történt. Mindezeket a múlt nyáron közölték velem az Élet-Templomának munkatársai, Jugravah és Pandjaleh, azzal a bizonyos vibrációs eljárással, amellyel az amerikaiak is kísérleteznek. ez a gondolatátvitel, vagy a beavatottak szerint rezgéses gondolatátvitel. Ezzel aznban csak a beavatottak tudnak foglalkozni. Viszont én csak egy közlő vagyok a könyvemben, a Vízöntő világhónap beszélője. Barcika Arvisuráját a második könyvemben fogom megírni...

Vasvár a mai Ózd város egy része a várheggyel. Ordosz hegye: Sajópüspöki hegy, Németvár: Sajónémeti hegy.

Árpádot Budakeszivel szembetn temették el, az Óbudai Aquincumtól kiindulva egy vízmosás végén levő forásnál, mert ez volt a kedvenc vadászhelye. A pontos hely az Arvisurákban nincs megjelölve. Budát a mai budai várhegen, Buda-kegyhelyen temették el.

Kassát Kr.e. 2800-ban alapították kabar kalandozók.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kaziy@citromail.hu

(Kazi Ferenc, 2011.09.16 21:54)

Móricka: hogy megismerjünk egy kultúrát kel egy is ismeret, feltételezem, nem ismered népek eredetét. Hogy átlásson az ember dolgokat, utána kéne nézni egykét dolognak,és ehhez nem kel történészi vagy régészi képesség. Az írás és olvasás arra való hogy megtanítson gondolkodni , és akkor lehet a sorokból olvasni.

Móricka@freemail.hu

(Móric, 2010.01.27 09:02)

Kiknek szólnak ezek az összemosott levelek?
Mi köze Kassának Tungúzhoz?