Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nazir, Jézus
 
      VIII.Oscus tábla, 236(I).Arvisura (472.oldal)

"Aranyasszony havának a végén, aratás után tartották az Ősanya ünnepét, s ekkor érett a nyári piros alma. A paradicsom kertész jelentette, hogy 1 hét múlva már megpuhulva érett lesz. Az ifjú kertész-legényeknek azonban a kertész, a pateszi intelmére megtiltotta az éretlen gyümölcs szedését. Amikor tudomására jutott, hogy egy vendéglány arra csábította Ada-Ádám-Aton hármas névadással megkeresztelt beavatott ifjút, hogy egyenek a piros almából, éktelen haragra gerjedt és az Ősanya ünnepén az összegyűlt nép előtt a bűnt és a büntetést kihirdette. A szétszéledt Úr, Él és Van egyisten hívők aztán sokat aludva hazatértükkor, otthon mind-mind másként magyarázták a pateszi által kihirdetett bűnt és büntetést. Ezen Manda-Maga-Magya egyisten hívőkkel megtörtént eseményt aztán a szumír uralom után következő korszakban meghallotta Úrban a juhati legeltető Ábrahám, és ezen történetet és még sok egyistenhívő, Égből eredő történetet is akkád hagyományként továbbfejlesztette.


 
Amikor a názáreti Jézus Ordoszból Tárem-Tibeten és Indián keresztül jövet Uruk városában a kiképzett társaival megalapította az első, sok beavatottal rendelkező, megkeresztelt gyülekezetet, a manda-mada-magya egyisten hívők Urukban királlyá koronázták az uruki zikuratban őrzött Gilgames koronával. Az uruki beavatottak agadei rovással Jézussal állandó levelezésben állottak.
Egykorú agadei rovások szerint a 25 karéjos názáreti Jézus csoporjában a megkeresztelt Krisztus és Judás tudott írni agadei rovással. Manda-maga-magy szokás szerint, ezen hitnek szertartásaként Keresztelő János a kérdéseire adott válaszok alapján, akit arra méltónak talált, beavatott jellel megkeresztelt.

A görögök és rómaiak elnevezése szerint ezen mandeus szokásban csupán az részesülhet, aki a jelképes megtisztulásnak egy bizonyos fokozatán már túljutott. A názáreti Jézus ekkor ért az Isten "Nagy Fényességébe". Utána legyőzte az Ősgonoszt, majd a halászokhoz ment tanítani, ahonnan: Péter, András, Jakab és János tavítványaivá szegődtek, hogy jó gyümölcsöket teremjenek és a ragyogó égbolt alatt a nagy fényesség, a Szent-lélek tanítványaivá lehessenek. Céljuk az volt, hogy hitükkel az ősgonosz Sötétség királyát, a Fekete vizek istenét, a világ kegyetlen urait a Mester irányítása szerint legyőzzék. Ádám-Ada-Aton utódai a Sötétség urának hatalma alá kerültek, ezért a csillagokban megírt végzet akaratának vannak alávetve.A csillagok és végzet uralma alól az ember a mandák jelképes megtisztulási szertartásaival menekülhet meg. A mandeus Keresztelő János tanításait sokkal magasabb fokú beavatottságnak tartja, mint minden más tanítást. Minden embernek a haláláig többször meg kell kívül-belül keresztelkednie, hogy a testükben fogságban lévő lelkük, a test és lélek szennyétől megtisztuljon. Hiszen bűnben születtünk, mert a bolygónkkal rokon Sötétség urának szolgái letünk, belegyömöszölve az emberi test börtönébe. Az emberi lélek még akkor is jajveszékel, amikor a világra megszületik. A bolygók uralma alatt, a csillagokban van megírva az újszülöttek jövője, s a Végzet hatalma halálukig tart. A legutolsó tisztító szertartás után az elhunyt lelke 45 napos vándorlás után ér el az Égiek "Fényhonába" és a 48. napon az Égbe.(Ezért népünk irányítását 24, bölcsességben és rovásokban helytálló, Égi eredetű beavatott intézi és 24 fiatal rovó, akik csak tanulhatnak a látástól vakulásig a tudásban megöregetettektől, s akik vállalják a idősebbek tudásának továbbfejlesztését.)"
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.